Forberedelse inden installation             

Inden du påbegynder installation af en Zaptec Go, er det vigtigt, at du sætter dig ind i Spiriis krav og den

gældende lovgivning for at sikre optimal driftssikkerhed og en lovlig installation.

 

Krav til mobildækning

For at sikre, at der kan kommunikeres med ladeboksen, kræves der et 4G LTE-M signal, hvor ladeboksen monteres. Der kan være lokationer, hvor dette signal ikke er tilstrækkeligt (fx i p-kældre). Målingen af dette signal kan med fordel gøres med en Siretta RF-detektor 2.6GHz SNYDER-LTE+.

 

Hvis det ikke er muligt at tilkoble 4G LTE-M signal, kan du tilkoble ladeboksen til WiFi. Dette kan enten ske via kundens egen WiFi-forbindelse eller ved opsætning af et eksternt modem med en antenne, som kan fange signalet.

 

Krav til elektrisk forsyning og beskyttelse

Det anbefales, at installationen udføres som en 3-faset forsyning med nul- og PE-leder. Kablet skal dimensioneres og beskyttes i henhold til gældende lovgivning og efter producentens anvisninger. Ladeboksen bør forsynes med et 5x6mm2 kabel, så der er mulighed for at udvide ladeeffekten på sigt. Yderligere anbefales det, at du benytter en kombiafbryder af typen 20A 3F+N (RCD type A, sikring type B).

 

Krav til elektrisk forsyning og beskyttelse er:

 • Spænding: fase – nul 230 VAC ± 10% og fase-fase 400VAC ± 10%
 • Overstrømsbeskyttelse: maksimal 40A
 • Fejlstrømsafbryder: RCD 30mA type A
 • Overgangsmodstand til jord: max 100 Ohm
 • Transientbeskyttelse: efter gældende lovgivning

 

Montage                              

Zaptec Go skal monteres på en plan overflade i en passende højde med fire skruer. I ladeboksen finder du et vaterpas, der med fordel kan benyttes ved montering. Anbefalet monteringshøjde er 70-100 cm til underkanten af ladeboksen.

Der er tre kabelgennemføringer i ladeboksen. Det er ikke tilladt at etablere andre gennemføringer. Hvis dette gøres, bortfalder garantien. Kablet skal indføres med medfølgende tætningskonus og skal efter indføring i ladeboksen fastgøres med de indbyggede kabelklemmer.

Forbind herefter ledningerne som anvist nedenfor.

 

Aktivering af ladeboksen      

For at konfigurere ladeboksen til Spiriis backend, skal du besøge hjemmesiden: https:// connect.spirii.com

Du kan logge ind med din virksomhedslogin. Hvis I ikke allerede har et login, kontakt da venligst Spirii’s support på telefon +45 3817 1500, eller følg ”Aktivering af ladeboks uden brug af app”, som du finder nederst i denne vejledning.

 

Når du er logget ind, trykker du på ”Lookup Order” og indtaster ordrenummeret på den kunde, som du installerer ladeboksen for.

Du vil herefter blive sendt videre til en anden side, hvor du skal indtaste følgende:

 • Fuse capacity (A)
 • Ground resistance (Ohm)
 • Spirii Key (DK.SPI.XXXXXXXXX)

Forklaring:

Fuse capacity er sikringsstørrelse foran ladesboksen. Dette angives i Ampere.

Ground resistance er installationens overgangsmodstand til jord. Dette angives i Ohm (denne skal være <100Ω).

Spirii Key er ladebrikken til aktivering af ladeboksen. Feltet skal kun udfyldes, hvis der medfølger en ladebrik. Nummeret består af DK.SPI.

+ 9 cifre. Nummeret findes på ladebrikken.

Når du har gennemført ovenstående punkter, trykker du ”Save”. Herefter vil du blive sendt videre til kundens lokation.

Du kan nu tilføje ladeboksen:

 1. Tryk på ”Add charge box”
 2. Vælg charger type
 3. Indtast serienummeret på ladeboksen
 4. Tryk ”Save”

Ladeboksen oprettes nu på Spirii’s backend, hvis den kan oprette forbindelse via 4G LTE-M signalet. Det tager typisk 5-10 min. at oprette forbindelse, men kan i nogle tilfælde tage op til 1 time.

Ladeboksen er online, når følgende vises:

 • Vendor
 • Firmware
 • Offline (ikke udfyldt)

Hvis boksen ikke går online, kan du få hjælp hos Spiriis NOC Team på telefon +45 3226 8002.

 

 Aktivering af ladeboks uden brug af app      

 

Hvis du skal aktivere ladeboksen uden at bruge appen, skal du gøre følgende:

 1. Tænd for relæet
 2. Ring herefter til Spirii NOC på telefonnummer +45 3226 8002

Hav venligst følgende oplysninger klar inden opkaldet: :

 • Serienummer på ladestanderen (ZAP******)
 • Overgangsmodstand til jord (max 100 ohm)
 • Sikringskapacitet
 • ID-nummer på eventuelt udleveret ladekort